Veckans podd: Har Björn Borg den jobbigaste företagskulturen?

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Henrik Bunge blev VD för sådär 10 år sedan för Björn Borg.

Björn Borg behövde förnyas och sätta nya mål. Henrik formade målen och tillsammans med kollegorna byggde de en strategi. I strategin ingick att leva som de lärde och Henrik skulle gå i fronten. I formandet av den gemensamma kulturen ingick bland annat en gemensam och obligatorisk träningstimme. Lyssna gärna på podden där Henrik beskriver Björn Borgs omställningsresa från underklädesbolag till sportmodebolag. 

Lyssna på podden här

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.