Veckans podd: Har du tänkt på risken?

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Har du tänkt på vad som händer om du blir sjukskriven? Har du ett tillräckligt ekonomiskt skydd för att klara ett inkomstbortfall? Vad händer om du går bort? Har du efterlevandeskydd? Planerar du att jobba till riktåldern eller vill du ha flexibilitet när du vill trappa ner från yrkeslivet? Har du ekonomiska möjligheter att trappa ner eller behöver du spara mer? Det är exempel på viktiga frågor som vi ofta tänker på men som vi kanske inte tillräckligt ofta kommer till skott och hanterar. I dagens avsnitt pratar vi med Peter Flygare, pensionsspecialist, om vad man ska tänka på kring sina privata ekonomiska risker och möjligheter.

Lyssna på podden

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.