Veckans podd: Henrik grundade BTS och lever drömmen

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Henrik Ekelund hade tidigt en vilja att bli entreprenör. Henrik förverkligade sin dröm.

1986 grundade han BTS Group. BTS hade under Henriks ledning en fantastisk utveckling och har etablerat sig i en låg rad länder men många både större och mindre företag som kunder. På börsen har investerarna visat sin uppskattning över utvecklingen och uppgångarna har varit stora. Nu har Henrik klivit av VD-rollen för att verka som styrelseordförande och storägare. I podden berättar Henrik om de erfarenheter och lärdomar han dragit under sina år i näringslivet som VD och entreprenör.

Lyssna på podden här

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.