Veckans podd: Peter, vad tror du om börsen?

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Peter Lagerlöf, under många år utsedd till årets analytiker i alla kategorier i Sverige och numera förvaltare på Lannebo Fonder, gästar podden för att dela med sig av sin syn på bolag, börs och konjunktur. Podden leds av Daniel Ljungström. Fondfaktablad och informationsbroschyr gällande fonder som nämns i podden finns att hitta på www.lannebo.se⁠.

Lyssna på podden

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.