Veckans podd: @skistar.stefan berättar hur han leder Skistar

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Stefan Sjöstrand tog över VD-skapet för Skistar precis när pandemin bröt ut. Med kreativa metoder ledde Stefan Skistar genom krisen och vidare genom en omvälvande period med hög inflation och höga räntor. Hör Stefan berätta hur han leder det börsnoterade företaget Skistar. Podden leds av Daniel Ljungström.

Lyssna på podden


Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.


Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.