Veckans podd: Strategi och förvaltning med Goldman Sachs Asset Management

  • Pood
  • MAXA med Daniel

I veckans avsnitt intervjuas David Copsey från Goldman Sachs Asset Management. David är en av cheferna i Multi-Asset-enheten inom Goldman Sachs. Intervjun handlar om hur Multi-Asset-enheten arbetar, deras investeringsprocess, hur de försöker addera värde i förvaltningen samt bland annat hur de ser på börs och marknad framåt. Vi vill påminna om att informationen i podden är generell och inte individuella investeringsråd. Podden leds av Daniel Ljungström.

Lyssna på podden

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.