Fed-ordföranden Powell sänker marknadens förväntningar om en första räntesänkning

  • Veckans viktigaste

Bilden visar marknadens skiftade förväntningar på antalet räntesänkningar för 2024.

Det har varit sparsamt på stora händelser i nyhetskalendern denna vecka.

Under tisdagen rapporterade Kina
sin BNP-tillväxt för Q1 vilken kom in något bättre än föregående kvartal. Tillväxten i Kina för Q1 var 5,3 % i årstakt vilket är 0,3 procentenheter högre än förväntat. Tillväxten kommer till stor del av fortsatta stödpaket från Peking samt konsumtion inför och under det kinesiska nyåret.

Jerome Powell, ordförande för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, talade under tisdagen och var tydlig med att det inte finns någon guidning för när räntan kan komma att sänkas. Han betonade att den restriktiva penningpolitiken behöver mer tid för att uppnå önskad effekt, vilket ledde till ytterligare justerade marknadsförväntningar om tidpunkten för den första räntesänkningen. Sedan årsskiftet har Fed upprepat att de inväntar data för att säkerställa att inflationen verkligen är på väg att närma sig målet på 2 %.

Under onsdagen rapporterades en inflationstakt på 3,2 % i årstakt för mars i Storbritannien, en minskning från föregående månads 3,4 %, men trots det 0,1 procentenheter högre än förväntat. 

Vecka 17 – Svensk arbetsmarknadsdata, producentprisindex samt amerikansk PCE bland veckans viktigaste

  • Svensk arbetsmarknadsstatistik: På onsdag släpps uppgifter om arbetsmarknaden i Sverige, följt av producentprisindex (PPI) på torsdag, där PPI förväntas visa en förbättring från -1,3 % i februari till -1 % i mars.
  • Amerikansk BNP och PCE: På torsdag väntas ny data om amerikansk BNP-tillväxt för det första kvartalet, som förväntas ligga på 2,8 %, en minskning från föregående kvartals 3,4 %. Fredagen innehåller ytterligare statistik från Sverige gällande import, export, handelsbalans och utlåningstillväxt för hushållen.
  • Veckan avslutas med ett räntebeslut från Bank of Japan, som väntas hålla räntan oförändrad, samt data om Core PCE i USA, vilket visar privata konsumtionsutgifter.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.