Inköpschefsindex, arbetsmarkandsdata samt räntebesked från ECB

  • Veckans viktigaste

Veckan inleds med det amerikanska inköpschefsindexet för tjänstesektorn, som sedan december 2022 kontinuerligt har överskridit 50-strecket – ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet.

För denna månad noterades indexet till 52,6, något under de förväntade 53, men visar ändå på fortsatt tillväxt. I Sverige rapporterades motsvarande siffror under tisdagen, vilket landade på 50,5. Detta markerar den tredje månaden i rad av positiva siffror, trots att 7 av de senaste 12 månaderna legat under 50-strecket. För eurozonen bekräftades slutligen en positiv siffra, för första gången sedan juli 2023.

På onsdagen presenterades olika arbetsmarknadsdata från USA, där ADP Employment Change visade på en ökning av antalet anställda inom den privata sektorn med 140 000, vilket är något under förväntan men fortfarande positivt.

Veckans mest uppmärksammade händelse var Europeiska Centralbankens (ECB) räntebeslut på torsdagen, där räntan lämnades oförändrad på 4,5 %, i linje med förväntningarna. ECB justerade ned sin inflationsprognos för 2024 från 2,7 % till 2,3 % och sina tillväxtprognoser till 0,6 % för 2024, 1,5 % för 2025 samt 1,6 % för 2026. ECB-chefen Lagarde sade också att en räntesänkning inte är aktuell i april men att en första sänkning i juni fortfarande står på agendan.

Under fredag väntas ny, mer tillförlitliga, amerikanska arbetsmarkandsdata i form av Non Farm Payrolls som visar antalet anställda utanför jordbrukssektorn. Siffrorna för december respektive januari kom båda in högt över förväntan.

Vecka 11 – Inflationsdata för Sverige och USA

  • Nästa vecka ser vi fram emot inflationsdata från USA, med en allmän förväntan på oförändrade till svagt nedåtgående siffror. Senaste månaden låg inflationen på 3,1 % på årsbasis, med en kärninflation på 3,9 %.
  • Storbritanniens rapportering av BNP på årsbasis för januari, som väntas visa noll tillväxt, följer på onsdagen. Detta efter en period av negativ tillväxt under oktober och november och ingen tillväxt i december.
  • På torsdag släpps det amerikanska producentprisindexet (PPI) för februari, där indexet föregående månad steg med 0,3 %.
  • På torsdag släpps även inflationsstatistik för Sverige. Förra månaden såg vi en rekyl uppåt i inflationen som gick från 4,4 % för december till 5,4 % för januari. Förhoppningarna står nu till att februarisiffran ska landa strax under 5 %.

Richard Kristoffersson
Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.