Svensk inflation överraskade positivt

  • Veckans viktigaste

Svensk kärninflation sjönk mer än förväntat i februari och landade på 2,5 % i årstakt.

Svensk kärninflation sjönk mer än förväntat i februari och landade på 2,5 % i årstakt. Källa: TradingEconomics

Nyhetsveckan inleddes under tisdagen med amerikansk inflationsdata. Kärninflationen kom in på 3,8% i årstakt, något över förväntansbilden på 3,7%. Föregående månads siffra låg på 3,9%, så trots att kärninflationen var högre än förväntat fortsätter trenden åt rätt håll och befinner sig nu på liknande nivå som för tre år sedan.

Storbritannien rapporterade BNP för januari vilket visade på negativ tillväxt i årstakt. Storbritannien som hade negativ tillväxt i oktober och november, vände upp till noll i tillväxt i januari, men föll återigen under nollan till minus 0,3%.

Amerikansk PPI (Producentprisindex) steg på månadsbasis från 0,3% i januari till 0,6% i februari. I årstakt steg indexet med 1,6% mot föregående år vilket var en bra bit över den förväntade nivån på 1,1%. Producentprisindex visar den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet.

Veckans i särklass största nyhet för oss hemma i Sverige var inflationsdata som släpptes under torsdagsmorgonen. Inflationstakten sjönk mer än förväntat och landade på 4,5% jämfört med 5,4% föregående månad. Den förväntade nivån var 4,7%. Kärninflationen överraskade ännu mer på den positiva sidan vilken landade på 2,5% i årstakt jämfört med 3,3% i januari och förväntansbilden som låg på 2,8%. Att inflationen fortsätter sjunka i rask takt ökar sannolikheten att Riksbanken väljer att sänka räntan redan i maj. Frågan kvarstår dock om Riksbanken vågar påbörja räntesänkningscykeln innan ECB eller Fed agerar, som ganska tydligt indikerat om en första sänkning tidigast i maj (efter Riksbankens möte) eller juni.

Vecka 12 – Räntebesked från Federal Reserve 

Ekonomiska världshändelser med stor påverkan v-12 2024.

  • Nästa vecka är det helt tomt i kalendern när det kommer till svenska nyheter.
  • Under tisdagen meddelar Bank of Japan sitt räntebesked. Marknaden förväntar sig att räntan lämnas oförändrad.
  • Under onsdagen släpps brittisk inflation som sedan följs upp av veckans största nyhet vilket är;
  • Den amerikanska centralbanken Federal Reserves räntebesked. Räntan kommer med största sannolikhet att lämnas oförändrad, det som blir intressent är kommunikationen och retoriken framåt inför när en första sänkning kan tänkas komma.
  • Storbritanniens centralbank Bank of England följer upp med sitt räntebesked på torsdagseftermiddagen, även där väntas räntan lämnas oförändrad.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.