Fed lämnar räntan oförändrad, tre sänkningar under 2024 fortsatt på agendan

  • Veckans viktigaste

Veckan inleddes med räntebesked från Bank of Japan som beslutade att höja styrräntan till 0 % från tidigare -0,1 %.

Detta markerar Bank of Japans första höjning sedan 2007. Medan resten av världen tampats med att hålla tillbaka inflationen har den varit mer välkommen i Japan som i många år kämpat med motsatsen, deflation.

Storbritannien rapporterade inflationstakten för februari i årstakt vilket kom in lägre än förväntat. Prognosen pekade mot 3,5 % men den faktiska siffran kom in på 3,4 %. Föregående månad var inflationstakten 4 %. 

Veckans stora händelse var räntebeskedet från Fed under onsdagskvällen. Räntan lämnades oförändrad vilket var väntat, men marknaden lyssnade noga på tillhörande kommunikation. Marknaden reagerade positivt på ordförande Powells tal där han fasthöll vid sin prognos på tre kommande sänkningar under 2024. Vidare konstaterade man att den ekonomiska aktiviteten expanderar i god takt samt att man ser en fortsatt stark arbetsmarknad med låg arbetslöshet. 

Bank of England följde upp med räntebesked under torsdagen och även där lämnades räntan oförändrad enligt marknadens förväntningar. Trots att inflationen kommit ned och överraskade på den positiva sidan under tisdagen så inväntar centralbanken tydligare signaler på att inflationen ska stabiliseras på en låg nivå närmare inflationsmålet.  

Vecka 13 – Riksbanken på onsdag 

  • På hemmaplan kommer Riksbankens besked på onsdag att vara i fokus. Ingen ändring av räntan är att vänta utan marknadens fokus kommer ligga på den tillhörande kommunikationen. Marknadens förväntan pekar mot en sänkning i maj eller juni.
  • I USA släpps siffror för ekonomins slutliga tillväxtsiffra för Q4 på torsdag. Under fredagen släpps även PCE-index, vilket är amerikanska Feds favoritinflationsmått.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.