Flertalet inköpschefsindex samt Riksbanksprotokoll

  • Veckans viktigaste

Veckans datasläpp inleddes med måndagens publicering av inköpschefsindex (PMI) för tillverkningsindustrin i både USA och Kina.

Det amerikanska ISM-indexet nådde oväntat över det kritiska 50-strecket, som signalerar ekonomisk expansion, med en notering på 50,3 jämfört med förra månadens 47,8 och mot en förväntan på 48,4. Det kinesiska Caixin-indexet låg i linje med förväntningarna på 51,1.

Under tisdagen presenterade Swedbank sitt inköpschefsindex för Sveriges tillverkningsindustri, vilket oväntat landade på 50,0. Detta är en ökning från föregående månadssiffra på 49,2 och överträffade förväntningarna som pekade mot en nedgång till 48,9. Detta markerar den första gången sedan augusti 2022 som indexet överstiger 50-strecket, vilket signalerar att det inte längre är kontraktion i sektorn.

Veckan fortsatte med nyheter om den Europeiska flash-inflationen under onsdagen, som sjönk till 2,4%, under förväntningarna på 2,6%. Mer definitiva siffror väntas komma. Den amerikanska tjänstesektorns PMI kom in lägre än väntat på 51,4, vilket väckte viss oro.

Torsdagsmorgonen inleddes med det svenska tjänstesektorns PMI, som med 53,9 betydligt överträffade förväntningarna. Siffran låg väsentligt över föregående månads resultat på 51,2. Kort därefter publicerades Riksbanken sitt senaste mötesprotokoll, där det framkom att inflationsutsikterna förbättras. Trots detta försiktiga positiva utlåtande uttrycktes oro för kronans värde, vilket kan vara en signal om att en eventuell räntesänkning kan skjutas upp till efter ECB:s och Fed:s möjliga sänkningar.

Vecka 15 – Fokus på inflationsdata samt räntebesked från ECB.

  • Nästa vecka ser vi fram emot inflationsdata från USA, med förväntningar på en lätt förbättring jämfört med förra månaden. Svensk BNP-statistik på månadsbasis och uppgifter om hushållens ekonomi samt industriproduktion ska också offentliggöras.
  • På torsdag kommer Kina att rapportera sin inflationsdata på årsbasis. Efter detta kommer ECB med sitt räntebeslut. Marknaden förväntar sig inte en räntesänkning denna gång, men ögonen kommer att vara på ECB för ledtrådar om framtida beslut.
  • Veckan avslutas med svensk statistik över konsumentprisindex och inflationstakten, vilket ger ytterligare insikter i den ekonomiska utvecklingen.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.