Högre inflation än väntat i USA leder till utebliven sänkning i Juni?

  • Veckans viktigaste

Under veckans två inledande dagar var det tunt på datasläpp.

Nyhetsveckan inleddes egentligen först under onsdagsmorgonen då svensk BNP-tillväxt på månadsbasis släpptes. Sveriges ekonomi växte med 0,1 % under februari, en bra bit under den starka januarisiffran som låg på 1,1 %, och även en bit under förväntansbilden på 0,3 %.

Senare under onsdagen släpptes amerikansk inflationsstatistik vilket fick reaktioner på marknaden. Kärninflationen (core CPI) kom in på 3,8 % vilket är oförändrat från föregående månad. Marknaden hade väntat sig en marginell nedgång. Inflationen (CPI) kom in på 3,5 % mot föregående månads 3,2 %, samt över förväntansbilden på 3,4 %. 

Resultatet av detta har blivit att marknaden har svängt om i sin tro när första sänkningen från den amerikanska centralbanken Fed sker. Tidigare var det cirka 50 % sannolikhet för en sänkning i juni, nu är den siffran nere på cirka 20 %, och 48 % sannolikhet för sänkning i juli istället.

Under torsdagen lämnade den europeiska centralbanken ECB sitt räntebesked, precis som väntat lämnades räntan oförändrad. Det som var viktigt denna gång var vilket budskap den tillhörande presskonferensen hade. ECB-chefen Lagarde var tydlig med att man inte vill låsa fast sig vid någon redan nu tilltänkt räntekurva, utan framtida inkommande data får bestämma när räntan kommer sänkas. Den 30 april släpps BNP- samt inflationsdata för eurozonen vilka blir mycket viktiga för ECB inför kommande räntebeslut. 

Veckan avslutas med svensk inflationsdata under fredagsmorgonen. Inflationen väntas sjunka marginellt med 0,1 procentenheter till 4,5 % medans kärninflationen väntas stiga med 0,1 procentenheter till 2,6 %. 

Vecka 16 – Relativt tomt i kalendern

  • Nästa vecka är det desto glesare bland datasläppen.
  • Under tisdagen släpps mars-siffror för BNP-tillväxt i Kina.
  • Under onsdagen får vi ta del av inflationstakten för Storbritannien. 

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.