Veckans viktigaste v.2

  • Veckans viktigaste

Svensk BNP lägre än förväntansbilden, Amerikansk inflation återigen upp något.


Amerikansk inflation har kommit ned mycket sen toppen under 2022. Nedåttrenden har dock avstannat och ser ut att klamra sig fast runt 3,5 %.

Veckans första stora data som inkom var amerikansk handelsdata som kom in ungefär som förväntat. Handelsunderskottet var som störst i början av 2022 då det låg på strax över 100 miljarder USD men har sedan dess minskat. Novembersiffran som inkom under tisdagen landade på 63,2 miljarder USD, vilket var något bättre än förväntat, men trots det 1,9 % lägre än oktober. Tappet beror främst på lägre försäljning av råvaror, kemikalier, bilar och reservdelar. 

Under onsdagen inkom Svensk BNP, konsumtionsstatistik samt försäljningssiffror för detaljhandeln. BNP för november kom in på 0,2 %, en minskning från oktober samt sämre än förväntat som var 0,7% Konsumtionsstatistik för hushållen var även det en besvikelse och ökade endast med 0,1 % på årsbasis mot förväntat som var 0,6 %. Försäljningssiffrorna för detaljhandeln som bottnade i mars 2023 har sakta men säkert börjat se bättre ut. Trots det fortfarande 1,7 % sämre än november förra året.

Under torsdag släpptes inflationssiffror för USA som överraskade negativt med en ökning på 3,4 % mot samma månad föregående år, förväntat var 3,1 %, dvs samma som för november. Energipriser, bränsle samt olja sjönk i pris medan det var prisökningar på mat, boende och fordon. Inflationstakten ser nu ut att ha stagnerat på nivåer runt 3,5 %.

Nästa veckas viktigaste data präglas av inflationssiffror från flertalet stora ekonomier.

  • Tyskland och Sverige släpper sin data på måndag, Eurozonen och Storbritannien på onsdag samt Japan på fredag.
  • På onsdag kommer kinesisk BNP för Q4 som förväntas komma in på en 5,3 % ökning från föregående år. 

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist Fondab AB

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.