Amerikansk inflation i linje med förväntningarna

  • Veckans viktigaste

Veckan inleddes med att den amerikanska producentprisindexen (PPI) publicerades.

På månadsbasis för april ökade indexet med 0,5 % jämfört med föregående månad, vilket överträffade analytikernas förväntningar på 0,3 %. Priset på tjänster ökade med 0,6 %, den högsta ökningen sedan juli förra året. Priset på varor ökade med 0,4 %, en ökning med 0,2 % från mars. PPI fungerar som en indikator för inflation och att priserna fortsätter att öka visar hur envis den amerikanska inflationen är just nu.

Under onsdagen släpptes amerikanskt konsumentprisindex som låg ungefär i linje med förväntningarna. Den enda överraskningen var att inflationstakten på månadsbasis kom in 0,1 procentenhet lägre än förväntat. Kärninflationen i USA låg i april på 3,6 % i årstakt, jämfört med Sverige där kärninflationen, som också släpptes under onsdagen, låg på 2,3 %. Trots att inflationen var i linje med förväntningarna så reagerade marknaden positivt på siffran, då riskerna legat på uppsidan, det vill säga oro att inflationen skulle komma in högre än förväntat, vilket ledde till att indexet S&P 500 steg till all time high. 

Den envisa inflationen, i kombination med en stark arbetsmarknad och god tillväxt, gör det svårt för den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) att sänka styrräntan. I nuläget är sannolikheten för en sänkning vid junimötet inte mer än cirka 9 %, och för en sänkning vid julimötet cirka 30 %. Fed skulle kunna överväga en sänkning vid julimötet för att ha den första sänkningen klar innan hösten och presidentvalet drar igång på allvar.

De svenska inflationssiffrorna, som också släpptes under onsdagen, överraskade positivt. Trots att kärninflationen ökade från 2,2 % i mars till 2,3 % i april, var den lägre än marknadens förväntningar som låg på 2,4 %. I månadstakt steg kärninflationen från 0,1 % i mars till 0,3 % i april, mot förväntansbilden på 0,4 %.

Resultatet är betydligt lägre än Riksbankens egen prognos, vilket såklart är mycket positivt. Riksbanken har hittills varit försiktiga med sin guidning och sa vid senaste räntebeskedet att man ser ytterligare två sänkningar till under 2024. Vissa analytiker anser dock att det är stor sannolikhet för fler sänkningar mot bakgrund av sämre ekonomisk aktivitet. Svensk ekonomi skulle gynnas av lägre räntor eftersom vi, till skillnad från USA, har en svag tillväxt, en sämre arbetsmarknad och högt belånade hushåll som skulle få lite mer andrum i privatekonomin om de rörliga räntorna sänktes ytterligare.

Vecka 21: Ytterligare en tunn vecka i kalendern, svensk PPI bland höjdpunkterna

  • Nästa vecka ser kalendern tunn ut när det gäller stora datasläpp.
  • Under onsdagen släpps inflationstakten för Storbritannien samt protokollet från senaste Fed-mötet.
  • Under torsdagen släpps inflationstakten för Japan.
  • För svensk del blir det viktigaste att följa arbetsmarknadsstatistik som presenteras under onsdagen samt producentprisindex (PPI) som presenteras under fredagen. 

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.