Sjunkande inflation, Fed håller räntan oförändrad, och NVIDIA med stark kvartalsrapport

  • Veckans viktigaste

Storbritanniens inflation YoY sjönk till 2,3 % i april 2024, den lägsta sedan juli 2021, jämfört med 3,2 % i mars. Nedgången kom från fallande gas- och elkostnader på grund av sänkta energipristak. Matpriserna ökade långsammare, liksom kostnader för fritid och kultur. Priserna för motorbränslen, restauranger, hotell och diverse varor steg. 

Producentprisindex i Sverige fortsätter sjunka i april månad, 0,6 % på årsbasis. Detta kontra föregående månad då PPI föll med 1,3 % YoY.

FOMC-protokollen publicerades under onsdagen från mötet den 30 april till 1 maj visade att Federal Reserve (Fed) fortsatt förväntar sig att inflationen kommer att återgå till 2 % på medellång sikt, även om nyligen inkomna data inte har stärkt deras förtroende för detta. Ledamöterna noterade dock att deflationsprocessen sannolikt kommer att ta längre tid än tidigare förväntat. Fed landade i att behålla räntemålet oförändrat på 5,25 % till 5,50 %, med hänvisning till fortsatt ekonomisk tillväxt och ihållande inflationspress. Inflationen och arbetsmarknaden gör det svårt att nå inflationsmålet på 2 % inom kort.

Japan Inflationssiffror visar att den årliga inflationstakten i sjönk till 2,7 % i april, i linje med marknadens förväntningar. Priserna på transport, kläder, möbler, sjukvård, kommunikation samt kultur och fritid ökade långsammare. Mat, bostäder, utbildning och diverse varor förblev stabila. Bränsle och elpriser föll mindre än tidigare då regeringens energisubventioner upphörde. 

NVIDIA fortsätter att briljera med deras kvartalsrapport för Q1 där de redovisar ytterligare ett starkt kvartal med fortsatt stark tillväxt. Intäkterna ökade kraftigt (+18% QoQ) och nya produktlanseringar förväntas driva ytterligare tillväxt framöver. Den starka rapporten och fortsatt ökande värderingen har ett positivt inflytande på marknaden som helhet.

Nästa vecka: V. 22 – Svenska BNP-siffor och Inflationstal i Europa

  • Under onsdagen släpps Tysklands preliminära inflationssiffror för maj.
  • Under torsdagen publiceras Sveriges kvartalsvisa och årsvisa BNP-tillväxt för första kvartalet. Förväntningarna ligger på -0,1 % för QoQ och -1,1 % för YoY. Fortsatt släpps USA:s BNP-tillväxt för första kvartalet, med en andra estimatet av QoQ-tillväxten. Förväntningarna är att den stiger med 1,5 %.
  • Under fredagen kommer inflationssiffror för euroområdet, samt specifika siffror för Frankrike och Italien. Konsensus pekar mot en inflation på 2,5% för europaområdet i stort.
  • Vidare släpps veckans kanske viktigaste siffra, USA:s Core PCE-prisindex för april.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.