Europeiska centralbanken ECB sänker styrräntan

  • Veckans viktigaste

Veckan inleddes med inköpschefsindex (PMI) för tillverkningssektorn för både Kina och USA. Kinesiska Caixin-indexet steg för sjunde månaden i rad och kom på 51,7 vilket är över förväntningarna. För USA:s del så överaskade indexet på undersidan när det kom in på 48,7 mot förväntningarna som var 49,6. En siffra under 50 tyder på minskad aktivitet och ekonomisk avmattning.

Under tisdagen kom veckans första arbetsmarknadsdata från USA i form av JOLT’s job openings. Datan visade att antalet lediga jobb sjönk till 8,06 miljoner, vilket är under prognosen på 8,37 miljoner. En minskning i antalet lediga jobb tyder på avmattning på arbetsmarknaden.

Onsdagen bjöd på ytterligare inköpschefsindex från USA, men denna gång för tjänstesektorn. I motsats till inköpschefsindex för tillverkningsindustrin så överraskade tjänstesektorn på ovansidan. Indexet kom in på 53,8 vilket är långt över både föregående månad (49,4) samt marknadens förväntansbild på 50,8. Indexet för tjänstesektorn har hittills under året rapporterat nedåtgående siffror, men vänder nu alltså upp rejält och redovisar det högsta värdet sedan augusti förra året. Bidragande till den starka siffran är starkt ökande affärsaktivitet, stark tillväxt på nybeställningar samt högre sysselsättning, vilket innebär att fler jobb skapats inom sektorn.

Veckans stora datasläpp kom under torsdagen och var den europeiska centralbanken ECB:s räntebesked. Precis som väntat så beslutade ECB att sänka sina räntor för första gången sedan 2019. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna sänktes till 4,00 %, medan räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten sänktes till 4,25 % respektive 3,50 %. Marknaden har endast fullt ut prisat in ytterligare en sänkning i år, men flertalet tillfrågade analytiker förutspår att ytterligare två sänkningar kommer göras under året.

Under fredagseftermiddagen släpps mer arbetsmarknadsdata från USA i form av non-farm payroll, vilket visar antalet nyanställda utanför jordbrukssektorn i USA.

Vecka. 24 - Nästa veckas nyhetskalender präglas av amerikanska datasläpp.

  • Under onsdagen kommer vi kunna ta del av amerikansk inflation för maj månad följt av den amerikanska centralbanken Fed’s räntebesked. Fed kommer med all sannolikhet att lämna räntan oförändrad, så återigen spetsar marknaden sina öron till den efterföljande presskonferensen för att försöka få guidning framåt. 
  • På torsdag släpps amerikansk producentprisindex där ökningstakten förväntas avta något.
  • För svensk del tittar vi på BNP-data som kommer under måndagsmorgonen, sen får vi vänta till fredagen då vi kan ta del av svensk inflationsdata för maj. Marknaden förväntar sig just nu en ökning från föregående månads data.


Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.