Amerikanska centralbanken Fed lämnar räntan oförändrad

  • Veckans viktigaste

USA – Inflation & Kärninflation

Veckans första datasläpp var svensk BNP för april som rapporterades i måndags. Sveriges BNP minskade med 0,7 % i april mot föregående månad. Detta är en mycket svag trend och det är nu tredje månaden i rad med sjunkande tillväxt. Mest drivande var lägre konsumtion från hushållen samt lägre produktion i näringslivet.

Under onsdagen rapporterades inflationsdata för USA. Den totala inflationstakten (CPI) ökade med 3,3 % under de senaste 12 månaderna fram till maj 2024, vilket är en liten, men välkommen nedgång från 3,4 % månaden innan. Kärninflationen (Core CPI, som exkluderar mat och energi) steg med 3,4 % under samma period.

Den totala inflationen påverkades av en ökning i energipriser med 3,7 % och matpriser med 2,1 %. Inom energisektorn steg kostnaderna för elektricitet med 5,9 %, medan priserna på naturgas endast ökade marginellt med 0,2 %​.

Kärninflationen drevs främst av ökade kostnader för tjänster, särskilt boende, som ökade med 5,4 %, och medicinsk vård, som ökade med 3,1 %. Däremot sjönk priserna på begagnade bilar med 9,3 %, vilket bidrog till att hålla nere den övergripande kärninflationen​.

Under onsdagskvällen svensk tid lämnade USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) sitt räntebesked. Precis som väntat lämnades räntan oförändrad inom intervallet 5,25 % - 5,5 %. Fed själva målar upp en relativt försiktig prognos framåt och förutspår nu en sänkning under året, istället för de tre som kommunicerades i mars. Men i och med onsdagens positiva inflations-siffra anser flera analytiker att septembermötet ligger lägligt för en första sänkning, om övriga makrodata inte överraskar, och att man sedan hinner med ytterligare en sänkning innan årets slut.

Amerikanskt producentprisindex (PPI) för maj rapporterades under torsdagen där utfallet överraskade något. Förväntansbilden var att producentpriserna skulle öka marginellt från föregående månad, men resultatet blev i stället en minskning med 0,2 %. Detta tillsammans med onsdagens inflationssiffror ökar nu sannolikheten för en sänkning från Fed under hösten.

Veckan avslutas med svensk inflation för maj som släpps under fredagsmorgonen. Förväntansbilden är att inflationen fortsätter att sjunka.

V.25

  • Nästa vecka ser det tunt ut i kalendern och för svensk del är det endast lite arbetsmarknadsdata i form av sysselsättningsgrad vi kan ta del av under tisdagen.
  • När det kommer till betydande datsläpp globalt så ser vi fram emot inflation för Storbritannien under onsdagen följt av Storbritanniens centralbank Bank of England (BoE) räntebesked under torsdagen. Prognosen just nu pekar på att BoE lämnar räntan oförändrad.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.