Tunt på nyheter, vi kikar på svensk arbetslöshet och brittisk inflation

  • Veckans viktigaste

V.25

Förra veckan avslutades med svenska inflationssiffror som rapporterades under fredagen. Sveriges inflation i årstakt låg på 3,7 % i maj, jämfört med 3,9 % föregående månad. Siffran var något högre än förväntat, men trots det fortsätter inflationen att minska vilket såklart är positivt. Kärninflationen, som exkluderar volatila varor så som mat och energi, kom in på 2,3 %, samma nivå som föregående månad, men även där något över förväntansbilden som låg på 2,1 %. Att inflationen kom in något över förväntat fick som effekt att börsen surnade till lite.

Denna vecka har det varit få datasläpp att ta del av. Först ut var arbetslöshetsstatistik för Sverige som kom in något bättre än väntat. Arbetslösheten i Sverige låg på 8,7 % i maj, vilket är en minskning från april månads siffra på 8,9 % . Jämfört med samma period föregående år så är det en ökning med 1,1 %. När det gäller sysselsättningen, uppgick antalet sysselsatta personer till 5,24 miljoner i maj 2024 vilket är en minskning från maj 2023, då antalet sysselsatta var 5,3 miljoner.

Vidare under onsdagen rapporterades att inflationen i Storbritannien sjönk till 2,0 % i maj 2024, ned från 2,3 % i april 2024. Kärninflationen sjönk till 3,5 %, vilket är en minskning från april då den låg på 3,9 %. Detta markerar en fortsatt nedgång av inflationen och visar på en avmattning i prisökningarna för både varor och tjänster.

Samma dag beslutade Storbritanniens centralbank, Bank of England (BoE), att behålla styrräntan oförändrad på 5,25 %. Detta beslut togs för att fortsätta bekämpa inflationen och säkerställa prisstabilitet på medellång sikt. BoE noterade att även om inflationen har minskat, är den fortfarande hög och att det finns kvarstående risker för inflationsökningar på grund av geopolitiska risker och andra externa faktorer.

V. 26 – Räntebesked från Riksbanken

Nästa vecka ser det tomt ut i kalendern när vi talar om stora internationella datasläpp. Veckans huvudnummer på det spåret blir amerikansk Core PCE (personliga konsumtionsutgifter) som är en inflationsindikator, vilken vi kan ta del av under fredagseftermiddagen. Innan det, på torsdag, rapporteras den slutliga amerikanska BNP-tillväxten för Q1.

För svensk del är det dock lite intressantare. Under tisdagen får vi ta del av producentprisindex.

På torsdagsförmiddagen nästa vecka blir det i särklass viktigaste numret för oss på hemmaplan att lyssna in till Riksbankens räntebesked. Just nu pekar det åt att man kommer lämna räntan oförändrad efter att man sänkte räntan på majmötet. Flera analytiker tror att Riksbanken lämnar räntan oförändrad på 3,75 %, och fortsätter att sänka senare under hösten.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.