Veckans viktigaste v.3

  • Veckans viktigaste

Lägre elpriser sänkte inflationen

Veckan inleddes med svenska inflationssiffror. Inflationstakten mätt enligt KPIF, vilket är Riksbankens målindikator, sjönk till 2,3 procent i december. Det var högre än Riksbankens prognos om 2,1 procent men betydligt lägre än nivån på 3,6 procent i november. Nedgången i december kan ses mot bakgrund av baseffekten av de höga elpriserna i december 2022, vilket innebär att KPI-korgen för december 2023 jämförs mot en högre nivå än i november 2023. KPIF exklusive energi sjönk från 5,4 till 5,3 procent, att jämföra med Riksbankens respektive marknadens prognos om ett utfall på 5,6 respektive 5,2 procent. Den underliggande inflationen ligger därmed en bra bit över Riksbankens mål om 2 procent. Sammanfattningsvis överraskade inflationen något på uppsidan men den rör sig åt rätt håll. Marknaden räknar med att Riksbanken sänker räntan kring sommaren, där vissa aktörer tror på en första sänkning redan i maj. Riksbankens nästa besked kommer den 1 februari, då även uppdaterade prognoser släpps. 

Under måndagen inleddes även de amerikanska primärvalen för det republikanska partiet. I vanlig ordning skedde premiären i delstaten Iowa där Donald Trump överraskade och tog över 50 procent av rösterna. Nästa vecka är det New Hampshire som står på agendan. Själva presidentvalet sker dock först i inledningen av november. Det nya året har beskrivits som ett globalt supervalår, då mer än 40% av världens befolkning går till valurnorna under året. Förutom USA kan till exempel EU (juni) och Indien (april-maj) nämnas.

I onsdags släpptes BNP-siffror för Kina, som visade att tillväxten ökade 5,2 procent under de tre sista månaderna för 2023. Utvecklingen för helåret 2023 visade på en utveckling om 5,2 procent, vilket var något starkare än 2022 då ekonomin växte 3 procent. Tillväxten i Kina har dämpats i svallvågorna av pandemin och på senare tid även den krisande fastighetsmarknaden. Enligt den finansiella nyhetskanalen CNBC:s sammanställning av de stora amerikanska investmentbankernas prognoser förväntas utvecklingen sakta ned under 2024 i jämförelse med 2023.

Rapportsäsongen har även dragit i gång på Stockholmsbörsen. Under torsdagen släppte riskkapitalbolaget EQT sin rapport, som visade på ett lägre rörelseresultat än vad marknaden hade räknat med. Under fredagen väntar rapporter från bland annat Investor och Avanza, på makrosidan släpps även japanska KPI-siffror.

Vecka 4 – Räntebesked från ECB och BoJ i fokus

  • På tisdag kommer räntebesked från Bank of Japan (BoJ) som väntas behålla sin negativa styrränta vid mötet, mot bakgrund av den jordbävning som slog mot landet vid årsskiftet och något duvaktiga kommentarer från centralbankschefen Kazuo Ueda. Förväntningarna om att räntan ska justeras uppåt senare under året kvarstår dock.
  • På onsdag släpps flash-PMI för Eurozonen. Föregående månad var den sammansatta indikatorn för både tillverkning- och tjänstesektorn oförändrad på 47,6. Nivåer under/över 50 indikerar att aktiviteten i ekonomin minskar/ökar.
  • På torsdag är det räntebesked från ECB som står högst upp på agendan. Centralbanken väntas sitta stilla i båten nu i januari, enligt marknaden kan de första stegen i räntesänkningscykeln komma i mars eller april. Förväntningarna har dock tonats ned något efter kommentarer från centralbankschefen Christine Lagarde tidigare i veckan angående att sänkningar kan komma till sommaren, snarare än i vår. Under dagen släpps även flash-indikatorn för amerikansk BNP. Den regionala centralbanken Atlanta Fed:s snabbindikator, vilket är en modell som utgår från tidigare inkomna data, pekar mot en tillväxt om 2,4 procent.
  • Veckan avslutas med PCE-index, vilket är amerikanska Federal Reserves målindikator för inflationen. I november sjönk inflationen enligt Core PCE från 3,4 till 3,2 procent i årstakt. Marknadens prissättning pekar mot att Fed inte ändrar räntan vid mötet i januari men att sänkningar är att vänta senare under våren.

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.