Veckans viktigaste v.4

  • Veckans viktigaste

Fortsatt minskad ekonomisk aktivitet i Eurozonen

Flash-PMI för Eurozonen. Ett värde över 50 indikerar ökad ekonomisk aktivitet och ett värde under 50 indikerar minskad aktivitet.

Veckans största nyheter inleddes med räntebesked från Bank of Japan under tisdagen. Förväntansbilden var att räntan skulle lämnas oförändrad på minus 0,1 % vilket också blev utfallet. Som vi skrev under förra veckan så är det mot bakgrund av den stora jordbävning som drabbade landet vid årsskiftet samt tidigare duvaktiga uttalandet från centralbankschefen. Förväntan framåt är dock att räntan ska höjas under året och komma upp på eller över nollstrecket. Senast den japanska räntan ändrades var i början av 2017 då den sänktes från 0 % till nuvarande -0,1 %.

Under onsdagen släpptes flash-PMI för Eurozonen som steg något till 47,9 från föregående 47,6. Ett värde över 50 indikerar ökad aktivitet i ekonomin och ett värde under indikerar minskad aktivitet. Det är nu åttonde månaden i rad som den ekonomiska aktiviteten minskar.

Under torsdagen lämnade ECB sitt räntebesked vilket var helt i linje med förväntningarna. Banken sitter som förväntat still i båten och lämnade räntan oförändrad på 4,5 %. Mycket av den börsoptimism vi sett senaste tiden kommer från förväntningar om att räntan snart kommer sänkas. Många tror att första sänkningen kan komma i mars eller april, men dessa förväntningar har tonats ned något sista tiden. Skulle det dra ut på tiden riskerar det att drabba marknaden hårt. 

Det släpptes under torsdagen även preliminära siffror för amerikansk BNP-tillväxt. Marknadens förväntansbild var att det skulle landa på 2 %, jämfört med föregående period på 4,9 %. Resultatet överraskade på den positiva sidan och den amerikanska ekonomin växte med 3,3 % under det fjärde kvartalet.

Vecka 5 – BNP för Eurozonen, räntebesked från Fed samt amerikanska arbetsmarknadssiffror.

I nästa vecka bjuds vi först på BNP för Eurozonen under tisdagen. Marknaden förväntar sig att tillväxten försätter att avta och att det landar på 0 %.

  • Under onsdagen lämnar den amerikanska centralbanken Fed räntebesked och håller därefter presskonferens. Inga överraskningar förväntas och konsensus är att räntan lämnas oförändrad. Mycket vikt kommer läggas på tongångarna under presskonferensen och det återstår att se om ordförande Powell går lika försiktigt fram ECB-chefen Lagarde.
  • På torsdag lämnar Riksbanken sitt räntebesked, även Riksbanken väntas lämna räntan oförändrad och det som blir viktigt är kommunikationen kring beskedet och hur man ser på utvecklingen framåt.
  • På torsdag släpper Storbritanniens centralbank Bank of England räntebesked, även där väntas inga överraskningar ske.
  • Sist ut under veckan är Amerikanska arbetsmarkandssiffror i form av non farm payrolls.

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.