Veckans viktigaste v.5

  • Veckans viktigaste

Fullspäckad vecka där räntebesked från Fed toppade agendan

Det har varit en makrotung vecka där räntebesked från amerikanska Federal Reserve (Fed), Riksbanken och Bank of England (BoE) toppade agendan. Fed lämnade som väntat räntan oförändrad. I det tillhörande skriftliga uttalandet mjukades kommunikationen upp men centralbanken underströk dock att man ännu inte är redo att sänka räntan. På den efterföljande presskonferensen sade ordföranden Jerome Powell att han inte ser en sänkning i mars som sannolikt. Beskedet sänkte stämningen på de amerikanska marknaderna, särskilt den tekniktunga Nasdaq-börsen. BoE rörde inte heller räntan. En av direktionens nio medlemmar röstade dock för en sänkning medan två propsade för ytterligare en höjning. 

Även Riksbanken satt stilla i båten. Beskedet innehöll inte några nya prognoser men i pressmeddelandet angav Riksbanken att styrräntan troligen kommer sänkas tidigare än vad som indikerades i prognosen från november. Sedan tidigare räknar marknaden med sänkningar framåt sommaren. I pressmeddelandet angav Riksbanken att det inte är uteslutet att räntan sänks under det första halvåret. Sverige är en liten och öppen ekonomi varav ECB och Fed:s agerande kommer ha stor vikt för Riksbanken. Uppdaterade prognoser väntas först vid räntebeskedet i mars.

Från svenskt håll publicerades även preliminära BNP-siffror, som visade på en i stort sett stillastående utveckling. Utfallet var starkare än både Riksbankens och marknadens prognoser, vilka pekade mot en negativ tillväxt. Konjunkturbarometern visade även på ljusare toner i januari, om än från mörka nivåer. Samtliga ingående sektorer rapporterade ett positivare stämningsläge där indikatorn för hushållen ökade mest. PMI för tillverkningssektorn gick dock åt motsatt håll och indikerade ett lägre sentiment i januari.

Flash-BNP för Eurozonen visade på en svagt positiv tillväxt i ekonomin. Valutaunionen undvek därmed med knapp marginal en teknisk recession, vilket hade varit resultatet om marknadens förväntningar om en svagt negativ tillväxt hade infallit. Tyskland, Europas största ekonomi, uppvisade dock en svagt negativ tillväxt under kvartalet. I och med att tillväxten för det föregående kvartalet reviderades upp höll sig dock även Tyskland utanför recessionsdefinitionen. Flash-KPI för Eurozonen sjönk som väntat marginellt i januari.

Samtidigt pågår fortsatt rapportsäsongen, där resultat släppts eller väntas för flera av de amerikanska tech-jättarna under veckan. Alphabet och Microsoft levererade bättre resultat än väntat men straffades ändå av marknaden. Senare på torsdagen släpps även rapporter från Amazon, Apple och Meta. 

På makrosidan avslutas veckan med amerikanska jobbsiffror. I december ökade antalet jobb med 216 000 medan arbetslösheten låg stilla på 3,7 procent. Utvecklingen var betydligt starkare än väntat, särskilt mot bakgrund av siffrorna för både oktober och november reviderats nedåt. Medelprognosen för januari pekar mot en något lägre takt kring 180 000 nya jobb.

Vecka 6 – Nästa vecka är den ekonomiska kalendern tunnare

  • Nästa vecka är det något tunnare i den ekonomiska kalendern. Veckan inleds med slutgiltiga PMI-siffror på måndag för tjänstesektorn, bland annat för Kina/Caixin, Sverige och USA/ISM. På tisdag väntar även PMI för Eurozonen och respektive ingående länder.
  • På onsdag släpps protokollet från Riksbankens senaste möte, vilket marknaden kommer följa för att mäta temperaturen i direktionen.
  • På torsdag väntar inflationssiffror för Kina (tor) och Tyskland (fre). Den kinesiska inflationen var negativ i december, dämpat av minskad efterfrågan inom industrin och svag inhemsk konsumtion. De tidigare flash-estimatet för Tyskland visade på en inflationstakt om 2,9 procent i januari.
  • På fredag släpper även svenska SCB statistik för hushållens konsumtion och industrins produktion.

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.