Veckans viktigaste v.52

  • Veckans viktigaste

Tunga inköpschefsindex och jobbsiffror inleder det nya året

Det nya året inleds i vanlig ordning med inköpschefsindex PMI för en rad regioner och länder. På tisdag väntar blandat annat PMI för Kina, Eurozonen och Sverige. Den kinesiska indikatorn Caixin för tillverkningsindustrin klättrade över 50-strecket föregående månad från 49,5 till 50,7. Nivåer under/över 50 indikerar att aktiviteten i ekonomin minskar respektive ökar. Den tidigare släppta flash-indikatorn för Eurozonen visade på en nedgång till 44,1 för tillverkningssektorn. Även svenskt PMI backade i november och låg på 45,8, vilket var den fjärde månaden i rad utanför tillväxtzonen.

På onsdag släpps ISM PMI från USA, som var oförändrad på 46,7 föregående månad, under dagen offentliggörs även protokollet från Federal Reserves senaste möte då centralbanksdirektionen signalerade lättnader i räntenivåerna under 2024.

På torsdag släpps PMI för tjänstesektorn för bland annat Sverige och Eurozonen. Under dagen väntar även ADP Employment Change som är en intressant temperaturmätare inför de viktiga officiella amerikanska jobbsiffrorna som släpps på fredag, det bör dock tillägas att följsamheten inte alltid är särskilt god på kort sikt.

Fredagen inleds med flash-indikatorn för KPI för Eurozonen, som föregående månad visade på en fallande inflationstakt från 2,9 procent i oktober till 2,5 procent i november. På eftermiddagen publiceras de officiella jobbsiffrorna för USA, som visade på 199 tusen nya jobb (non-farm) föregående månad samtidigt som arbetslösheten sjönk från 3,9 till 3,7 procent. 

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.