Veckans viktigaste v.7

  • Veckans viktigaste

Högre inflation än väntat skjuter fram förväntningarna på räntesänkningar i USA

Den amerikanska inflationen sjönk i januari, enligt KPI-index, men inte lika mycket som marknaden hade räknat med. I årstakt backade inflationstakten från 3,4 till 3,1 procent, att jämföra med konsensusprognosen om 2,9 procent. Kärninflationen, exklusive mat och energi, stod stilla på 3,9 procent. Börserna svarade med röda siffror och marknadens prissättning pekar nu mot att en första räntesänkning från Federal Reserve (Fed) först är att vänta i juni, kontra i maj som indikerades innan släppet. 

I övrigt från veckans dataskörd kan nämnas att inflationstakten i Storbritannien var oförändrad på 4,0 procent, vilket var något lägre än förväntat. Under torsdagen släpptes även BNP-siffror för Storbritannien och Japan, där båda ekonomierna visade svagt negativ tillväxt. Eftersom tillväxten även var negativ föregående kvartal befinner sig både Japan och Storbritannien i teknisk recension. Nyhetsveckan avslutas med bland annat arbetsmarknadsstatistik från Sverige på fredag.

Vecka 8 – Svenska inflationssiffror i fokus på hemmaplan

  • På måndag släpps svenska inflationssiffror för januari. Inflationstakten - mätt som KPIF - väntas studsa uppåt igen efter den mer kraftiga nedgången från 3,6 till 2,3 procent i december, då baseffekten av höga elpriser i december 2022 sänkte inflationen. Riksbankens prognos pekar mot ett utfall om 3,2 procent i årstakt, flera av marknadsaktörernas mer nyligen släppta prognoser ligger dock lite lägre. Samtidigt pekar Riksbankens förväntningar mot att KPIF exklusive energi, ett mått på den underliggande inflationen, sjunker från 5,3 procent i december till en nivå kring 4,5 procent. Bortsett från de mer volatila energipriserna väntas därmed trenden fortsätta åt rätt håll. 
  • På onsdag släpps protokollet från amerikanska Feds senaste möte. Centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad vid mötet samtidigt som den tillhörande skriftliga kommunikationen mjukades upp. Den positiva reaktionen stördes dock av efterföljande uttalanden från Fed-chefen Powell om att han inte ser en sänkning i mars som trolig. 
  • På torsdag väntas Flash-PMI för Eurozonen. Föregående månad ökade kompositindikatorn som mäter både tillverkning- och tjänstesektorn till 47,9 från 47,6. Indikatorn ligger därmed fortsatt en bra bit under 50-strecket, som signalerar om aktiviteten i ekonomin minskar/ökar. Under dagen släpps även slutgiltig KPI för Eurozonen i januari, där den tidigare flash-siffran pekade mot en inflationstakt på 2,8 procent.
  • På fredag släpps även intressant statistik för Tyskland i form av slutgiltig BNP-siffra och den ekonomiska sentimentindikatorn IFO-index. Tysk ekonomi har haltat under den senaste tiden och förväntningarna pekar mot oförändrad negativ BNP och fortsatt svagt sentiment enligt IFO:s konjunkturindikator.

Kaj Elfgren
Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.