Veckans viktigaste v.8

  • Veckans viktigaste

Ökad inflationstakt för Sverige samt försiktiga tongångar från Fed

Under måndagen presenterades den svenska inflationsstatistiken, mätt som KPIF. Som förväntat ökade priserna något jämfört med föregående månad, och inflationen landade på 3,3 % på årsbasis, något över Riksbankens prognos på 3,2 %.

På onsdagen släppte den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (Fed), protokollet från sitt senaste möte. Protokollet visar att Fed är försiktiga med att sänka räntan för snabbt. De betonar vikten av att fortsätta övervaka makroekonomiska data för att bekräfta att inflationen stabiliserar sig mot deras mål på 2 %. Trots denna försiktighet signalerar Fed att räntetoppen sannolikt är nådd, men understryker att man inte kommer att justera penningpolitiken förrän det finns tydliga bevis på att inflationen närmar sig målnivån.

För Eurozonen publicerades det så kallade flash-PMI under torsdagen, som indikerar den ekonomiska aktiviteten. Kompositindexet, som samlar data från både tillverknings- och tjänstesektorn, steg till 48,9 från 47,9 månaden innan. Ett värde under 50 indikerar att den ekonomiska aktiviteten fortfarande minskar, även om trenden pekar mot förbättring. Detta markerar den fjärde månaden i rad utan ytterligare nedgång i indexet.

Den slutliga inflationssiffran för Eurozonen, som också släpptes under torsdagen, mötte förväntningarna med en årstakt på 2,8 %. Kärninflationen, som exkluderar volatila priser på mat och energi, fortsatte att sjunka för sjätte månaden i följd och noterades till 3,3 %, den lägsta nivån sedan mars 2022.

Imorgon, fredag, väntas den slutliga rapporten om BNP samt sentimentsindikatorn IFO-index för Tyskland att publiceras.

Vecka 9 – Slutliga siffror för svensk BNP

Nästa veckas nyhetsflöde börjar i Japan där tisdagens inflationsstatistik står i fokus. Efter att ha länge ha brottats med deflation följt av en inflationstakt över 4 % i december 2022 i spåren av pandemin, har Japan sett en gradvis minskning mot mer stabila nivåer. Nästa veckas siffra väntas landa i närheten av inflationsmålet på 2 %.

  • På onsdagen riktar vi blicken mot Sverige där en mängd ekonomisk data väntas. Statistiken kommer att inkludera import- och exportdata som belyser handelsdynamiken, samt PPI som ger insikt i prisutvecklingen i producent- och importled. Dessutom väntas ny data för företags- och konsumentförtroende.
  • Torsdagen kommer att bjuda på slutgiltig svensk inflation, detaljhandelns försäljningssiffror, samt amerikanska PCE-indexet, som mäter privata konsumtionsutgifter.

Richard Kristoffersson
Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.