Mer normala prisplaner för företagen enligt Konjunkturinstitutet

  • Veckans viktigaste

I veckan släpptes Konjunkturinstitutets barometerindikator, som i stort sett var oförändrad på en nivå som signalerar ett svagare läge än normalt i ekonomin.

De underliggande sektorindikatorerna uppvisade mindre förändringar, förutom bygg och anläggning som steg ett par enheter. Företagens prisplaner sjönk till en nivå som ligger strax över det normala, vilket ger stöd åt en fortsatt nedåtgående trend för inflationen. Hushållens inflationsförväntningar ligger dock fortsatt kvar på höga nivåer. BNP-tillväxten för det fjärde kvartalet reviderades ned i veckan till under nollstrecket. Den försiktiga tillbakagången innebär att svensk ekonomi nu har krympt tre kvartal i rad. Konsensusprognosen pekade mot en tillväxt strax över nollan, i linje med den preliminära indikatorn.

Veckan har även bjudit på en del inflationsdata. Den japanska inflationen var marginellt högre än väntat. Marknaden väntar sig att Bank of Japan höjer räntan under året, för den första gången sedan 2007. Den franska inflationen sjönk mindre än vad konsensusprognosen pekade mot medan den tyska var något lägre än väntat. Under fredagen släpps även flash-KPI för hela Eurozonen. Marknaden förväntar sig en fortsatt nedgång av inflationstakten i februari till 2,5 procent, ned från 2,8 procent i januari. PCE-index, som är den amerikanska centralbanken Federal Reserves favoritinflationsmått, utvecklades i linje med förväntningarna. I årstakt sjönk Core-PCE från 2,9 till 2,8 procent. 

Veckan avslutas med inköpschefsindex PMI för tillverkningssektorn. De europeiska indikatorerna väntas ligga kvar något längre under tillväxtgränsen om 50 enheter medan amerikansk ISM ligger lite närmare inpå 50-strecket. 

Vecka 10 – Europeiska ECB och amerikanska jobbsiffror i fokus

  • Nästa vecka inleds med inköpschefsindex PMI för tjänstesektorn för en rad regioner och länder under tisdagen. Amerikanska ISM har legat över 50-strecket, som indikerar en ökad aktivitet i ekonomin, 43 av de senaste 44 månaderna. Enligt den tidigare släppta flash-indikatorn väntas PMI för Eurozonen klättra upp till 50, efter sju månader med minskad tillväxt.
  • Under onsdagen släpps arbetsmarknadsdata från den privata aktören ADP, vilket kan vara intressant att följa inför den amerikanska officiella siffran på fredag även om följsamheten inte alltid är så god på kort sikt.
  • På torsdag väntar räntebesked från Eurozonen. Centralbanken väntas sitta stilla i båten och marknadens fokus kommer ligga på kommunikationen och möjliga signaler om när räntesänkningscykeln kan inledas.
  • Veckan avslutas med amerikanska jobbsiffror för februari på fredag. Januarisiffran var oväntat stark med en ökning på 353 tusen nya jobb, att jämföra med förväntningarna kring 185 tusen nya jobb. 

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.