Veckans viktigaste

  • Veckans viktigaste

Amerikanska inflationssiffror i fokus inför julhelgen

Veckan inleddes med IFO-index, som mäter sentimentet i det tyska näringslivet. Indikatorn kom in svagare än förväntat och backade från 87,2 till 86,4. Undersökningen visade att företagen var mindre optimistiska kring nuläget och att de var mer skeptiska kring det första halvåret av nästkommande år. Även flash-PMI som släpptes föregående vecka visade på svaghetstecken i Europas största ekonomi. Konsumentindikatorn GFK, som släpptes i onsdags, indikerade dock en något positivare inställning från de tyska konsumenterna inför 2024 även om indikatorn fortsatt ligger på svaga nivåer.

I tisdags lämnade Bank of Japan (BoJ) det sista räntebeskedet för 2023. Centralbanken lämnade som väntat styrräntan kvar på låga -0,1 procent. I en undersökning från nyhetsbyrån Reuters tidigare i december svarade över 80 procent av tillfrågade ekonomerna att de tror att BoJ överger minusräntan under 2024. 

I tisdags släpptes den slutgiltiga indikatorn för inflationstakten i Eurozonen, som visade på en nedgång av inflationstakten från 2,9 till 2,4 procent. Under onsdagen publicerades även inflationen för Storbritannien som föll mer än väntat och landade på 3,9 procent i november, vilket är den lägsta noteringen sedan september 2021. Riksbankchefen Erik Thedéen sade i ett anförande under onsdagen att det kommit flera positiva signaler om inflationsutvecklingen både i Sverige och omvärlden, samtidigt som kronan stärkts, vilket är positivt för inflationsutsikterna. Detta ”talar för att inflationen ska kunna fortsätta sjunka utan att vi höjer räntan ytterligare” enligt Riksbankschefen.

Under torsdagen publicerade Konjunkturinstitutet (KI) sin barometerindikator för december, som sammanfattar läget i svensk ekonomi. Den huvudsakliga indikatorn backade marginellt och ligger därmed kvar på en nivå som signalerar att läget är mycket svagt enligt KI. Barometrarna för detaljhandel, tjänstesektorn och hushållen ökade under månaden men ligger fortsatt på låga nivåer. Tillverkningsindustrin samt bygg och anläggning backade. Enligt KI har företagen inte haft så pessimistiska byggplaner sedan 1996. Sammantaget indikerar barometern fortsatt fallande BNP. Enligt undersökningen ligger fortsatt företagens förväntningar på att försäljningspriserna kommer att öka på högre nivåer än normalt, vilket möjligen är något besvärande för Riksbanken. 

Den slutgiltiga amerikanska BNP-siffran för det tredje kvartalet släpptes även under torsdagen. I årstakt växte ekonomin 4,9 procent, vilket var svagare än både marknadens förväntningar och det tidigare flash-estimatet som pekade mot en tillväxt om 5,2 procent. Även om tillväxten reviderades ned så var det den högsta kvartalssiffran sedan fjärde kvartalet 2021. 

På fredag väntas veckans huvudnummer i form av PCE-indikatorn från USA, vilket är det inflationsmått amerikanska Federal Reserve (Fed) tittar allra mest nogsamt på. Konsensusprognosen pekar mot att kärninflationen ligger stilla på 0,2 procent i månadstakt och att inflationstakten, dvs. ändringen ett år tillbaka, sjunker ett par punkter i november från nivån på 3 procent i oktober. Vid årets sista räntebesked tidigare i december signalerade Fed att flertalet räntesänkningar är att vänta under nästa år, efter indikationer på ett fallande inflationstryck under hösten. Under fredagen väntar även KPI för Japan, som väntas visa på en lägre inflationstakt, samt producentpriser för Sverige. Marknadens prognos pekar mot fallande producentpriser mot bakgrund av den stärkta kronan.

Tunt i den ekonomiska kalendern under mellandagarna
Datamässigt är det tunt på riktiga tungviktare i mellandagarna.

  • På tisdag väntar japanska jobbsiffror och från USA kommer aktivitetsindex från de regionala Fed-bankerna och husprisindex.
  • På onsdag offentliggörs den sammanfattade rapporten från Bank of Japans möte, som bland annat innehåller centralbankens prognoser.
  • På torsdag släpps siffror för den svenska handelsbalansen och veckan avslutas med statistik för utlåningen till hushållen på fredag. 

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.