Villkor och kundskydd

Sparplattformen Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen i samarbete med Fondab som är depåinstitut och ingår i Max Matthiessens koncern.

Max Matthiessen grundades år 1889 och finns idag i 30 städer runt om i Sverige.

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster kopplat till finansiellt sparande och samarbetar med de främsta aktörerna på marknaden.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Msave tar ut en plattformsavgift på 0,35% av ditt kapital. Plattformsavgift dras automatiskt från ditt innehav kvartalsvis. Msave betalar tillbaka alla underliggande fondersättningar från fondbolagen till dig som kund. Det innebär att du betalar upp till 50% mindre för dina fonder på Msave jämfört med andra aktörer. 

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper och fondandelar som du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från Fondabs verksamhet som är depåinstitut är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om Fondab skulle gå i konkurs.

Dina likvida medel förvaras på ett klientmedelskonto hos Fondab (i Danske Bank). I det fall Danske Bank går i konkurs gäller insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro genom Danske Bank. Skulle Fondab gå i konkurs skulle du som kund få dina likvida medel som finns på ditt likvidkontot utbetalda då våra kunders medel är separerade från Fondabs tillgångar.  

Sparplattformen Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen i samarbete med Fondab AB som är depåinstitut och ingår i Max Matthiessens koncern. Avtal och villkor för din depå tecknar du därför med Fondab AB (org: 556697-5560), dessa hittar du här.