Villkor och kundskydd

Sparplattformen Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen. Max Matthiessen grundades år 1889 och finns idag i 30 städer runt om i Sverige.

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster kopplat till finansiellt sparande och samarbetar med de främsta aktörerna på marknaden.

Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Msave tar ut en plattformsavgift på 0,35% av ditt kapital. Plattformsavgift dras automatiskt från ditt innehav kvartalsvis. Msave betalar tillbaka alla underliggande fondersättningar från fondbolagen till dig som kund. Det innebär att du betalar upp till 50% mindre* för dina fonder på Msave jämfört med andra aktörer. 

*Hur mycket billigare användningen av Msave blir kan variera beroende på vilka fonder som väljs och vilka fondersättningar som gäller för fonderna. Vissa fonder – framförallt passivt förvaltade fonder – har ingen eller låg fondersättning och blir därför inte alltid billigare med Msave. Utifrån det aktuella fondutbudet per 7/6 – 2023 på Msave blir den genomsnittliga återbetalningen av förvaltningsavgiften 46 %. Observera att plattformsavgiften tillkommer.

Investerarskyddet är en statlig garanti som inkluderar de värdepapper och fondandelar som du har på din depå. Eftersom ditt sparande är helt separerat från Max Matthiessen Värdepapper ABs verksamhet är de alltid skyddade. Investerarskyddet ger en maximal insättning på 250 000 kr per institut och kund och träder i kraft om det visar sig att du som investerare inte kan sälja dina tillgångar och plocka ut dessa via vår tjänst om Max Matthiessen Värdepapper AB skulle gå i konkurs.

Dina likvida medel förvaras på ett klientmedelskonto hos Max Matthiessen Värdepapper AB (i Danske Bank). I det fall Danske Bank går i konkurs gäller insättningsgarantin. Insättningsgarantin gäller upp till 100 000 euro genom Danske Bank. Skulle Max Matthiessen Värdepapper AB gå i konkurs skulle du som kund få dina likvida medel som finns på ditt likvidkontot utbetalda då våra kunders medel är separerade från Max Matthiessen Värdepapper ABs tillgångar.  

Sparplattformen Msave är en tjänst som levereras av Max Matthiessen. Avtal och villkor för din depå tecknar du med Max Matthiessen Värdepapper AB (org: 556697-5560), dessa hittar du här.