Därför kan månadssparande göra dig till en vinnare

 • Sparande

Månadssparande i fonder är inte bara en effektiv metod för riskhantering, utan det främjar också en strukturerad och disciplinerad investeringsprocess som gynnar avkastningen över tid.

Många har ett regelbundet månadssparande. Det är bra. Kanske till och med bättre än vad de själva tror. Månadssparandet för nämligen med sig en rad positiva effekter för den långsiktiga utvecklingen man sällan pratar om. Nedan går vi igenom några av dessa:

 1. Minska riskerna genom att ”snitta” in sig:
  Månadssparande medför att du köper fonder regelbundet, oavsett om marknaden är hög eller låg. Detta hjälper till att minska risken för att investera stora summor pengar vid en ogynnsam tidpunkt. Många som försöker köpa och sälja vid ”rätt” tillfälle tenderar att köpa när marknaden är hög för man tror marknaden ska fortsätta stiga och sälja när marknaden är låg för man tror den ska fortsätta falla. Det blir ofta inte som man tänker sig. Att månadsspara och investera regelebundet medför att riskerna med ”timing”-fel minskar.
 2. Disciplinerat sparande:
  Månadssparande skapar disciplin och regelbundenhet i ditt sparande. Genom att sätta upp automatiska överföringar från ditt bankkonto varje månad blir det enklare att upprätthålla en konsekvent vana, oavsett marknadsläge eller personlig situation.
 3. Fördelarna med ränta-på-ränta-effekten:
  Genom att investera regelbundet och låta ditt kapital växa över tid drar du nytta av ränta-på-ränta-effekten. Denna effekt innebär att du inte bara tjänar ränta på din ursprungliga investering, utan också på de tidigare intjänade räntorna. Ju längre tid du låter pengarna vara investerade, desto kraftigare blir ränta-på-ränta-effekten. Läs mer om ränta-på-ränta-effekten här.
 4. Lättillgängligt för småsparare:
  Månadssparande i fonder gör investeringsvärlden mer tillgänglig för småsparare. Genom att tillåta mindre regelbundna investeringar kan även personer med begränsade ekonomiska resurser bygga upp en portfölj över tiden.
 5. Enkelhet och bekvämlighet:
  Månadssparande är en enkel och bekväm metod för att bygga upp ditt sparande över tid. Automatiska överföringar kan ställas in en gång och behöver inte övervakas ständigt, vilket gör det till en praktisk och lågunderhållsinvestering.
 6. Möjlighet att utnyttja långsiktig tillväxt:
  Genom att investera regelbundet i fonder har du möjlighet att utnyttja långsiktig tillväxt på finansmarknaderna. Historiskt sett har aktiemarknaden haft en positiv trend över tid, och månadssparande ger dig möjlighet att dra nytta av detta över lång sikt.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.