I fokus: Spiltan Aktiefond Stabil

  • I fokus

Denna vecka tittar vi närmare på fonden Spiltan Aktiefond Stabil – en defensiv Sverigefond

Det finns olika kategorier av värdepappersfonder. Exempel på vanliga kategorier är räntefonder, aktiefonder och hedgefonder. Inom kategorin aktiefonder har vi exempelvis svenska aktiefonder och globala aktiefonder. 

Spiltan Aktiefond Stabil är en svensk aktiefond. Fonden är utvald av Max Matthiessen och ingår i flera av Max Matthiessens olika modellportföljer. Modellportföljer är färdiga portföljer i olika risknivåer med utvalda fonder, läs mer om våra modellportföljer på Msave

Spiltan aktiefond Stabil investerar spararnas kapital på ett något annorlunda sätt relativt många andra aktiefonder som investerar i svenska aktier.
Fonden har tre fokusområden:

  • Cirka 50% av fonden investeras i bolag förvaltaren bedömer som stabila svenska aktiebolag.
  • Cirka 35% av fonden investeras i investmentbolag.
  • Cirka 15% investeras i direktavkastande tillgångar, dvs olika räntebärande värdepapper.

Enligt fondjämförelsesiten Morningstar per 2023-12-06 är fonden investerad i 25 olika aktier och 37 olika räntebärande obligationer. Andelen aktier utgör cirka 91 procent av fondens tillgångar. Inom kategorin aktier sticker andelen investmentbolag ut relativt konkurrenterna.

Investmentbolag är bolag som investerar i andra aktier, både börsnoterade och onoterade. De två största innehaven i fonden är L.E Lundbergföretagen och Investor. I Lundbergbolagen är cirka 80 procent av kapitalet investerat i andra noterade bolag och 20 procent av kapitalet är investerat i onoterade fastigheter. Investor, fondens andra största innehav, är även det ett investmentbolag. Investor är till cirka 75 procent investerat i börsnoterade bolag och 25 procent i onoterade bolag.

Fondens defensiva inslag av direktavkastande tillgångar, som exempelvis företagsobligationer, håller emot när börsen faller. En investering i Spiltan Aktiefond Stabil medför en investering i en del räntebärande värdepapper, en stor andel direktägda svenska aktier samt indirekt en exponering mot onoterade aktier. Målsättningen är att över tid uppnå bättre avkastning än Stockholmsbörsen men till lägre risk.

Läs mer om fonden här

Fondbolaget Spiltan Fonder ägs till största delen av Investment AB Spiltan samt personalen. Investmentbolaget Spiltan är grundat och leds av sparprofilen Per H Börjesson. Fonden Spiltan Aktiefond Stabil har även en stabil förvaltare i Erik Brändström som var med och grundade fondbolaget och har förvaltat fonden sedan 2002. Sedan 2008 är även Pär Andersson medförvaltare av fonden. Erik förvaltar också fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag och är gäst i veckans podd, MAXA med Daniel.

Lyssna på veckans podd - MAXA med Daniel

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.