Marknadspuls: FED i fokus – som vanligt

  • Marknadspuls

Nu har vi publicerat Marknadspuls för maj månad med titeln "FED i fokus – som vanligt". Nedan finner du en kort sammanfattning av de mest aktuella och intressanta händelserna i nutid.

Oväntat stark tillväxt i den globala ekonomin, överraskningar från världens draglok USA i kombination med ”sticky” inflation ställer dock till problem för omvärlden som räknat med lägre räntor tidigare än senare.

Marknadens prissättning pekar nu mot att amerikanska Federal Reserve (Fed) sänker räntan först framåt hösten. Flertalet prognosmakare tror dock fortsatt på lägre inflation kommande månader och en räntesänkning till sommaren.

Att ECB och Riksbanken agerar redan i sommar är mer av en lågoddsare.

Marknadens prissättning och förväntningar pekar mot en relativt hög sannolikhet för att Riksbanken sänker ”först”, det vill säga redan i maj. Den svaga kronan kan dock vara ett problem.

Marknadens hökaktigare vy kring Fed är lika med dämpad riskaptit och ökad volatilitet på börsen efter det starka inledande kvartalet på året.

Pågående kvartalsrapportsäsong är viktigt för börshumöret framöver.

Högre räntor i USA förlänger dollardominansen, förväntad kronförstärkning lär dröja lite längre än tidigare tänkt.

Den senaste tidens skeenden i mellanöstern visar på geopolitikens ökade roll för marknaderna.

Läs hela Marknadspulsen

Kaj Elfgren, Analysansvarig, Max Matthiessen Värdepapper 

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.