Nvidias framgångar och AI-investeringar i fokus under november

  • Tema: Tech

Aktiemarknaderna världen över har under november fortsatt sin uppgång, drivna av lägre inflationsförväntningar och en rekyl från den svaga utvecklingen i oktober. Tekniksektorn har varit en ledande sektor i denna återhämtning, gynnad av starka resultat från rapporterande bolag och lägre räntor.

GP Bullhound som är en ledande global investmentbank med specialisering inom teknik, går igenom veckans största teknologinyheter och ger sin syn på de aktuella händelserna inom teknikvärlden.

Nvidia, ett av våra största innehav i GP Bullhound Global Technology fund, rapporterade nyligen resultat för det tredje kvartalet som överträffade förväntningarna med en totalintäkt på 18,12 miljarder dollar, jämfört med en prognos på 16,2 miljarder. Denna framgång, främst drivet av företagets datacentersegment, visar på en imponerande tillväxt från tidigare kvartal och bidrog avsevärt till de totala siffrorna. Företagets fabless-affärsmodell har visat på en exceptionell operationell hävstång, med en intäktsökning på 13 miljarder dollar jämfört med föregående år, samtidigt som driftskostnaderna endast ökade med mindre än 250 miljoner dollar. Trots dessa starka resultat såg Nvidias aktie en mindre nedgång på 1% efter börsens stängning, vilket kan ha påverkats av vinsthemtagningar. Med en uppskattad EPS på 4,40 dollar för Q4 och en årlig takt på 17,4 dollar handlas Nvidia till 28 gånger dess nuvarande EPS, vilket indikerar att aktien inte är övervärderad.

Nvidia quarterly revenue and earningsUnder Nvidias senaste samtal belystes flera nyckelfaktorer som påverkar företaget, inklusive utmaningar med produktionskapaciteten där TSMC:s packetering utgjorde en betydande begränsning. Detta har lett till flaskhalsar som påverkar Nvidias förmåga att möta efterfrågan. Vidare diskuterades konkurrensen från AMD, en annan betydande aktör inom chipindustrin, vilket bidrar till en intensifierad marknadssituation. Samtalet omfattade även Nvidias finansiella hälsa, framhävd genom deras starka bruttomarginaler. Dessa siffror visar på företagets effektiva kostnadshantering och förmåga att bibehålla lönsamhet trots utmaningarna på marknaden.

Ett särskilt fokus lades också på efterfrågan i Kina, där stora teknikföretag har börjat hamstra chips på grund av osäkerheten och svårigheterna i den globala leveranskedjan. Denna hamstring har bidragit till en ökad efterfrågan på Nvidias produkter i Kina, vilket är en viktig aspekt för företagets fortsatta tillväxt och strategier.Vidare innehöll samtalet inte mycket ny information för oss. Det mesta av diskussionen var en bekräftelse på vad vi redan kände till, nämligen att vi fortfarande är i början av en flerårig process där fokus ligger på övergången till mer avancerad och accelererad datorberäkning.

Vad betyder Nvidias resultat för resten av tekniksektorn? Denna resultatrapport ger oss ytterligare en indikation på att uppbyggnaden av AI-infrastruktur är ett område inom halvledarmarknaden som man bör satsa på, med en lång tillväxtbana och fortsatta leveransbegränsningar som sannolikt kommer att stödja sund prissättning på medellång sikt.

Nvidias position som ledare inom GPU är tydlig, men detta kommer också att gynna aktörer över hela AI-värdekedjan. Vi har tidigare kommenterat att Nvidias nuvarande leveransbegränsningar är mycket fördelaktiga för AMD:s (som vi äger) inträde i GPU-marknaden med deras MI300X-chip – och det råder ingen tvekan om att ingen kund vill vara helt bunden till en kraftfull leverantör (och det är ingen hemlighet att Nvidias chips är mycket dyra). TSMC tillverkar både Nvidia- och AMD-chips på sin 5nm-nod, nätverksinfrastrukturen runt det (vi äger Cisco och Arista Networks) samt tillverkare av halvledarutrustning kommer slutligen att dra nytta – dessa chips kommer alla att tillverkas på de mest avancerade noderna.

Vidare så uppstod en rad oväntade händelser kring OpenAI och Microsoft. OpenAIs VD, Sam Altman, avskedades av styrelsen men återanställdes kort därefter, med rykten om att han även skulle ansluta sig till Microsoft. Denna utveckling avslöjade oväntade risker i OpenAIs företagsstruktur, där en icke-vinstdrivande styrelse styrde över ett vinstdrivande företag utan insyn eller kontroll från huvudinvesteraren Microsoft.

Vi missade tidigare att Microsofts investering i OpenAI och integrationen av OpenAI i sina produkter faktiskt innebar en stor risk, särskilt med tanke på att OpenAIs styrelse inte drevs av kommersiell framgång. Trots detta fann Microsoft en vinn-vinn-situation, tack vare sitt inflytande över OpenAI genom tillgång till Azure och GPU-resurser, vilket är kritiskt för OpenAIs verksamhet. För närvarande fortsätter förhållandet mellan Microsoft och OpenAI som tidigare, men vi förväntar oss förändringar i OpenAIs styrning framöver, eventuellt med en styrelseplats för Microsoft. Det finns också fördelar för Microsoft att hålla OpenAI på armlängds avstånd, särskilt ur ett regleringsperspektiv.

Palo Alto Networks rapporterade starka resultat förra veckan, men med en nedgång i fakturering som speglar förändrade kundbetalningsmönster. Trots detta fortsätter bolaget att vara en attraktiv investering i vår portfölj, med starka framtidsutsikter. Cisco visade också goda resultat men med sänkta framtidsprognoser, påverkade av minskade beställningar samt deras övergång till en mjukvarufokuserad affärsmodell. Långsiktigt kan Cisco gynnas av en ökad efterfrågan av AI-nätverk, och debatten kring Nvidias och Ciscos lösningar för AI-applikationer är central för branschen.

Infineon rapporterade stabila resultat, med fokus på deras bilverksamhet som visar på stark tillväxt, särskilt inom elbilssektorn i Kina. Applied Materials överträffade förväntningarna och visade på framsteg trots exportrestriktioner i Kina. Deras starka resultat och framtidsutsikter stärker vår uppfattning om att semicap-utrustning är en viktig del av vår portfölj. Vi förutser flera drivkrafter för intäktstillväxt inom detta område fram till 2030, inklusive teknologiska övergångar och geopolitiska faktorer.

Av: Nejla-Selma Salkovic, analytiker GP. Bullhound

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.