Spara enkelt i fonder för en framtid med guldkant

 • Sparande

Tips för dig som vill komma igång med ditt fondsparande.

Att komma igång med att investera i fonder kan verka svårt. Ett konto för sparande ska öppnas, pengar ska föras över och en eller flera fonder ska väljas innan man är igång. Därefter ska man vänta på sin avkastning. Ofta pågår väntandet i många år. Många oroar sig också för att man måste vara aktiv och hänga med. Den nyss beskrivna processen skapar trösklar. Ibland så höga trösklar att många inte kommer igång med ett sparande. Det är synd. Det är inte så svårt att komma igång och vinsterna av ett regelbundet sparande kan vara stora.

Låt oss titta på ett exempel. Du inleder ett sparande. Det belopp du startar med är 10 000 kr. Du väljer en global aktiefond som förväntas avkasta cirka 7 procent per år. Du inleder samtidigt ett månadssparande på 1 000 kronor. Efter 20 år är värdet på ditt kapital 546 233 kronor givet att du får en avkastning på 7 procent per år i genomsnitt. Av det totala kapitalet 296 233 kronor ren avkastning. Det belopp du sparat uppgår till 240 000 kronor. Avkastningen är alltså större än beloppet du sparat. Cirka 550 000 kronor kan sätta guldkant på tillvaron.

När man sparar via fonder finns det inget direkt behov av att vara aktiv. Det kan dock vara kul och värdefullt att engagera sig en aning i sitt sparande. Det går att välja olika fonder som kräver olika mycket engagemang beroende på intresse. Till en början är dock en enkel strategi att föredra.  

Här är några steg att följa för dig som vill komma igång: 

 1. Utveckla en förståelse för fonder: Lär dig grunderna om fonder, hur de fungerar, och vilka olika typer av fonder som finns. Det finns olika kategorier av fonder (exempelvis aktiefonder, obligationsfonder, blandfonder) som har olika risknivåer och mål.

  För att komma igång kan det vara en ide att börja välja en portfölj av fonder som satts samman av experter utifrån olika mål. På Msave har Max Matthiessens experter satt samman färdiga modellportföljer i olika risknivåer.

 2. Sätt upp dina mål och risktolerans: Definiera varför du vill investera, hur länge och hur mycket risk du är beredd att ta. Din spartid, ekonomiska mål och tolerans för risk kommer att påverka vilka fonder som kan vara lämpliga för dig.

  En vanligt början är att utgå ifrån sin placeringshorisont, d.v.s. den tid du ska spara innan eventuell konsumtion. Ju längre placeringshorisont desto högre risk rekommenderas vanligen. Dock spelar din personliga risktolerans in. När man investerar i fonder så finns det alltid en risk att man förlorar delar av sitt kapital, denna risk tar man i utbyte mot en förväntad avkastning, det vill säga värdeökning. Det finns alltså ett tydligt samband mellan risk och förväntad avkastning, och om man ökar den ena, så ökar också den andra. Fundera över hur stora svängningar av värdet du är bekväm med.

 3. Skapa en budget och ha en ekonomisk plan: Innan du börjar investera, se till att ha en stabil ekonomisk grund. Skapa en budget och se till att du har en buffert för oväntade utgifter.

  Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Hög risk innebär att värdet på ditt kapital både kan öka och minska och det är inte säkert att hela ditt investerade kapital finns tillgängligt vid en given tidpunkt. Det är därför viktigt med en buffert så att du klarar en oväntad utgift utan at behöva sälja av ditt innehav vid fel tidpunkt. För kapital du kan komma att behöva inom 12 månader rekommenderas ett vanligt bankkonto med ränta.

 4. Välj en lämplig fond eller fondportfölj: Utvärdera olika fonder och deras historiska avkastning, avgifter och risknivåer. Du kan välja att antingen köpa enskilda fonder eller investera i en fondportfölj för att sprida risken. För den ovana kan en fondportfölj som vi beskrev ovan vara en lämplig start.

 5. Öppna en depå: Det finns olika plattformar och företag som erbjuder möjligheter att investera i fonder. Välj en pålitlig och på reglerad marknad som passar dina behov och erbjuder de fonder du är intresserad av.

  På Max Matthiessens sparplattform Msave investerar du på egen hand och erbjuds ett stort fondutbud samt färdiga modellportföljer. För dig som vill få hjälp av en rådgivare erbjuder Max Matthiessen en rad andra tjänster, läs mer på maxm.se.

 6. Gör din första investering: När din depå är öppnad och du har valt fonder - gör din första investering. Det kan vara bra att månadsvis logga in och se hur värdet på dina fonder utvecklats. Det medför att du lär dig mer om hur sparande och dina fonder rör sig.

 7. Fortsätt att utbilda dig: Investeringsvärlden förändras ständigt. Fortsätt att lära dig och håll dig uppdaterad om nya investeringsmöjligheter och förändringar på marknaden.

  Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad kan vara att lyssna på poddar om sparande eller för den delen följa med affärspress. Max Matthiessen erbjuder olika tjänster du kan använda dig av för att hålla dig uppdaterad. Med vårt nyhetsbrevet Maxa får du varje vecka olika nyheter kring sparande. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet Maxa skickar du ett mejl till maxa@maxm.se.

 8. Var tålamodig och ha en långsiktig strategi: Investerande i fonder är oftast en långsiktig strategi. Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och vara tålamodig med din investering.

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Innehållet i artikeln är inte att betrakta som finansiell rådgivning. Beslut som fattas baserad på information från artikeln sker på eget initiativ och på egen risk. Ett investeringsbeslut bör bedömas utifrån egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.