Svårt att välja fonder?

  • Sparande

Att öppna ett ISK för fondsparande är enkelt och klart på tre minuter men att sedan välja rätt fonder till sin fondportfölj kan kännas som en utmaning. Valbarheten med ett stort fondutbud är ju en fördel men det kan också göra det svårt att veta vilka fonder man ska välja och hur fördelningen mellan olika fondertyper skapar rätt riskbalans.

 

Första steget när du öppnat din depå är att sätta upp ett tydligt sparmål; vad sparar jag till, hur länge ska jag spara och hur stor risk vill jag ta?

Spara enklare!
När du har klart för dig vilken risknivå du är bekväm med och hur lång sparhorisont du har är det dags att välja fonder till ditt sparande. Men att sätta upp en bra fördelningen, få en bra riskspridning och välja ut fonder - kan vara svårt. Vi har därför tagit fram fyra färdiga modellportföljer i olika risknivåer för att du enklare skall komma igång med ditt sparande. Genom att välja din risknivå får du ett färdigt förslag på fonder, dessutom notifieras du när förändringar behöver göras. 

Dra nytta av vår samlade kunskap
Med denna tjänst får du en professionellt sammansatt portfölj av fonder, framtagna av Max Matthiessens erfarna portföljförvaltare. 

Modellportföljerna följer och sätts samman med fokus på långsiktig och hållbar förvaltning utifrån Max Matthiessens ”House View”, vilket innebär att de justeras utifrån rådande marknadsklimat. 

För att välja ut fonder och optimera en god portföljsammansättning följs en strukturerad process där en kvantitativ och kvalitativ analys genomförs, baserat på bland annat tillgångsslag, region, historisk avkastning och underliggande förvaltningsstrategi. Vi har en långsiktig investeringsansats som utvärderas och följs upp på kontinuerlig basis.

Håll rätt fördelning och risknivå över tid
Fördelningen i din portfölj kommer över tid att förändras i och med att fonderna utvecklas olika. På din depå kommer du att se när fördelningen avviker och du kan då enkelt återställa den till rätt fördelning. Utan ansträngning ser du till att din portfölj håller rätt fördelning och risknivå över tid.

Om du tidigare har gjort dina fondval själv eller om du vill byta modellportfölj, kan du välja att omfördela(rebalansera) hela ditt innehav till den senaste fördelningen av en modellportfölj på samma sätt. 

Ingen extra kostnad
Modellportföljerna är en tjänst framtagen för dig som sparar på Msave och medför ingen extra kostnad, utöver fondernas eventuella egna avgifter samt plattformsavgiften. Självklart betalar vi även tillbaka 100% av fondersättningarna* för fonderna i modellportföljerna på samma sätt som om du väljer fonder själv. Det är ingen bindningstid för tjänsten och du kan enkelt lägga enstaka köp eller ett stående månadssparande från ca 1 000 kr (minsta insättning kan förändras beroende på vilka fonder som för tillfället ingår i modellportföljerna.)

Modellportföljerna är ingen rådgiven tjänst, du väljer själv modellportfölj utifrån din riskvilja och sparhorisont. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

* Fondersättning eller kickbacks som det även kallas är den del av fondens förvaltningsavgift som vanligtvis tillfaller distributören. Msave återlägger 100% av de fondersättningar vi erhåller från fondbolagen till dig som kund.

Våra modellportföljer

Msave 100

Msave 100 - hög risk
Msave 100 är en portfölj som innehåller 100 % aktiefonder. Fonderna är exponerade mot både den svenska och de globala aktiemarknaderna. Genom att välja flera fonder och exponering mot olika marknader uppnår vi en god riskspridning. Modellportföljen är förenad med hög risk eftersom den endast investerar i aktier, sparhorisont minst 7 år. 

 

Msave 75 - medelhög risk
Msave 75 är en portfölj som innehåller både aktie- och räntefonder. Portföljen kan även innehålla hedgefonder. 75 % av portföljen är exponerad mot den svenska och de globala aktiemarknaderna. Genom att sprida exponeringen mot olika marknader och tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning. Modellportföljen är förenad med en medelhög risk med en sparhorisont på minst 5 år. 

 

Msave 50  - medel risk
Msave 50 är en portfölj som innehåller både aktie- och räntefonder. Portföljen kan även innehålla hedgefonder. Genom att sprida exponeringen mot olika marknader och tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning. Modellportföljen är förenad med en medelrisk.Den rekommenderade investeringshorisontenär minst 3 år.

 

Msave 25 - låg risk
Msave 25 är en portfölj som innehåller både aktie- och räntefonder. Portföljen kan även innehålla hedgefonder. Exponeringen mot den svenska och globala aktiemarknaden är begränsad till 25 %. Genom att sprida exponeringen mot olika marknader och tillgångsslag uppnår vi ytterligare riskspridning. Med den lägre exponeringen mot aktiefonder är modellportföljen därför förenad med en lägre risk än övriga portföljer. 


Logga in för att läsa mer om våra modellportföljer.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.