Veckans fond: Uppdatering Robur Technology A

  • I fokus

Swedbank Robur Technology är den fond med inriktning på ny teknik som enligt fondutvärderingssajten Morningstar gett bäst avkastningen de sista 5 åren. Avkastningen uppgår till cirka 28 procent i årstakt. Under 2023 var fonden tredje bästa fond sett till avkastning på Morningstar med en uppgång på 50 procent. Under 2024 har fonden fortsatt skapa god avkastning åt sina andelsägare. I skrivande stund är avkastningen under året 24 procent.

Fonden har förvaltats av Kristofer Barrett sedan 2020. I februari lämnade Kristofer Robur efter 17 år för nya uppdrag. Christian Blink tog över förvaltningen av fonden. Inom kort ansluter Nejla-Selma Salkovic som medförvaltare av fonden. Nejla-Selma kommer ifrån ett uppdrag där hon arbetat för GP Bullhound med förvaltningen av GP Bullhound Technology Fund. De båda fonderna kategoriseras av fondutvärderaren Morningstar som branschfonder med fokus ny teknik.

Att en fond byter förvaltare är intressant. Det innebär både en möjlighet och en risk. Risken är naturligtvis att den nya förvaltaren inte lyckas uppnå lika goda resultat som den avgående förvaltaren. Möjligheten är att den nya förvaltaren kommer in med nya ögon och en vilja att visa goda resultatet som påverkar utvecklingen positivt. Det blir nu intressant att följa utvecklingen i fonden och se vilka eventuella förändringar som kan komma att ses i fonden. Vi rekommenderar att läsa fondens månadsrapporter. 

Det som lagt grund för den smått fantastiska avkastningen är stor exponering mot bolag som Nvidia, Broadcom, Microsoft, Alphabet och Taiwan Semiconductors. När vi skrev om fonden sist var cirka 80 procent av kapitalet investerat på den amerikanska marknaden och 11 procent i Taiwan. Nu är 86 procent av kapitalet investerat i amerikanska bolag och cirka 8 procent i Taiwan. Inga dramatiska förändringar av fonden sammansättning således.

Under året har den stora AI-trenden fortsatt lyfta den amerikanska börsen i allmänhet och teknikbolagen i synnerhet. Fonden har under de sista 3 månaderna gett en avkastning på cirka 7 procent.

För att summera ser vi inga stora förändringar i fonden utan fonden förvaltas på ett likartat sätt efter förvaltarbytet. Teamet fortsätter att utvecklas och fonden tar del av den stora AI-trenden.

Det är värt att beakta risken. Investerare som varit investerade i fonden under en längre tid har fått ta del av en mycket god avkastning men värderingen av teknikbolag är nu hög. Enligt Morningstar är snittvärderingen av portföljens innehav enligt P/E cirka 29. Det är en hög värdering mot börsen i allmänhet där en värdering av större marknader hamnar runt 17-18 procent. Det medför att det finns risk för nedgångar som är lite större om det skulle uppstå oro på de finansiella marknaderna.

Läs mer om fonden här

Daniel Ljungström, Head of Private Savings Max Matthiessen

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.