Veckans podd: Caroline vill skapa starka, inkluderande & hållbara företag

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Caroline Farberger har en mission att skapa konkurrenskraftiga, inkluderande och hållbara företag. I avsnittet förklarar hon närmare vad de olika begreppen betyder för henne och vilken skillnad de kan göra för det enskilda företaget. I avsnittet tipsar Caroline också om hur du som individ kan nå din första styrelseplats. Vänta inte på att telefonen ska ringa. Lyssna på avsnittet så får du höra mer om hur du ska gå tillväga.

Lyssna på podden

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.