Veckans podd: Tillväxtmarknaderna mot en ny vår

  • Podd
  • MAXA med Daniel

Tillväxtmarknaderna står för en stor del av den globala tillväxten. Deras aktiemarknader har dock under det senaste decenniet haft en mer utmanande utveckling. Nu är frågan om vi inte står inför en ny period med starkare börs. Flera faktorer talar för det. Med som gäst i podden för att berätta mer om utvecklingen är Tundra Fonders förvaltare Mattias Martinsson. Programledare är Daniel Ljungström.

Lyssna på podden

Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Ingen del av podcasten skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Matthiessen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.