Fortsatt sjunkande tillväxt i USA under första kvartalet

  • Veckans viktigaste

Veckans datasläpp inleddes med svensk arbetslöshetsstatistik. Arbetslösheten i Sverige har ökat från 7,7 % i mars förra året, till 9,2 % i mars i år. Antalet arbetslösa steg med 86 000, och antalet anställda sjönk med 48 000. Säsongsjusterat steg arbetslösheten till 8,3 % mot föregående månads 8,1 %.

Under onsdagen släpptes svenskt producentprisindex (PPI). Jämfört med februari så ökade priserna med 0,6 % i mars, och i årstakt från mars förra året fortsatte priserna att sjunka, om än i lägre takt an föregående månad. 

På torsdagseftermiddagen inkom amerikansk BNP-tillväxt för årets första kvartal. Under föregående kvartal sjönk tillväxten från 4,9 % i Q3 till 3,4 % i Q4. Nedåttrenden har fortsatt och årets första kvartals tillväxttakt landade på 1,6 % vilket är en bra bit under den förväntade tillväxten på 2,4 %.

Veckan avslutas med ett räntebeslut från Bank of Japan, som väntas hålla räntan oförändrad, samt data om Core PCE i USA, vilket visar privata konsumtionsutgifter.

Vecka 18 – BNP-siffror, Inflation samt veckans höjdpunkt, Feds räntebesked

  • Nästa vecka finns mer datasläpp att ta del av i kalendern. Under tisdagen släpps Kinesiska Caixin Tillverknings-PMI. Vidare under dagen får vi ta del av BNP samt inflationsdata från Eurozonen samt från flertalet euroländer.
  • Onsdagskalendern fylls av amerikanska släpp i form av ISM inköpschefsindex för tillverkningsindustrin, JOLTS arbetsmarkandsdata följt av veckans stora nyhet, den amerikanska centralbanken Federal Reserves (Fed) räntebesked. Sannolikheten att Fed skulle sänka räntan är mycket låg, men som vanligt kommer marknaden att spetsa öronen till den presskonferens som följer efter beskedet.
  • Nyhetsveckan avslutas med mer amerikansk data i form av Non Farm Payrolls (arbetsmarknad), arbetslöshetsstatistik samt ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn. 

Richard Kristoffersson, Portföljförvaltare & Produktspecialist

Max Matthiessen Värdepapper AB (”MMVP”) är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. MMVP är registrerat hos bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Innehållet i denna nyhetsnotis är av generell karaktär och tar inte hänsyn till din ekonomiska situation, ditt syfte med investeringar eller andra specifika behov och utgör därmed inte ett investeringsråd. Innehållet ska inte heller betraktas som en investeringsanalys eller en investeringsrekommendation. Placeringar i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk. Du ansvarar själv för risken med dina investeringar och måste således själv skaffa dig kännedom om instrumentens egenskaper och risker. MMVP tar inte ansvar för den skada som kan uppkomma på grund av fel eller brister i den lämnade informationen. Åsikter och uttalanden i nyhetsnotisen, som kommer från för MMVP utomstående personer, delas inte nödvändigtvis av MMVP. Innehållet i nyhetsnotisen är skyddat av upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller publiceras utan MMVP:s tillstånd.